Not logged in. Login

Group Assignment

name group_name
Arab, Ali G11
Azarkhalili Aghmiyouni, Behrooz G2
Canute, Matthew David G5
Cen, Zhuo G10
Chen, Haoran G3
Chen, MuYao G11
Chen, Winfield G4
Chu, Chu G12
Daneshpajouh, Habibollah G9
Ding, Hanzhi G12
Ding, Yichen G6
Eslamibidgoli, Mohammad Javad G8
Gronnemose, Wyatt Paul G4
Gu, Xinwei G13
Haas, Jarrod Richard G4
He, Yiting G1
Huang, Minyi G7
Hu, Wenxi G6
Jiang, Hanxiao G5
Jin, Weina G3
Kim, Young-min G5
Kumar, Sachin G13
Lan, Yihan G12
Lee, Donggu G8
Liu, Yuheng G10
Lu, Yuhe G1
Maleki Abyaneh, Mahsa G11
Maslova, Alexandra G5
Mirzaei, Abdolreza G6
MohaimenianPour, SeyedMehdi G7
Mulberry, Nicola Ann G9
Naddaf, Parmis G3
Nguyen, Duong G13
Nikkhou, Sevda Sattari G3
Rahim, Jamal Ahmed G10
Rezaiekheirabadi, MohammadHossein G8
Shahraki, Mehdi Foroozandeh G8
Shi, Yilin G10
Tu, Shiying G2
Vu, Tien Minh G1
Wang, Rui G12
White, Brian John Karns G6
Wong, Adriena Tricia G5
Wu, Jiayue G11
Wu, Wenlong G10
Wu, Yue G1
Xue, Yijing G2
Xu, Nan G7
Yan, Youwei G9
Yazdani, Alireza G13
Yuan, Quan G13
Yu, Ying G12
Zhang, Lelei G2
Zhang, Ruihan G8
Zhang, Yue G4
Zhao, Kai G3
Zhu, Xuankang G9
Updated Wed Jan. 27 2021, 21:28 by liuhengl.